Hoşgeldin Misafir. Oturum aç or Üye ol

0 Cevaplar

Esnek Kaplama ile Rijit Kaplamanın Farkı Nedir?

Soran: 75 görüntülenme MALZEMELER

Karayolu üstyapısında kullanılan kaplamalar, bağlayıcı malzemenin tipine bağlı olarak rijit ve esnek kaplamalar olmak üzere ikiye ayrılır. Rijit yol üstyapılarında bağlayıcı malzeme olarak portlant çimentosu kullanılırken, esnek yol kaplamalarında ise asfalt çimentosu kullanılmaktadır.
Rijit kaplamalar, trafik hacminin fazla olduğu ve taşıt trafiğinin ağır olduğu karayollarında ve havaalanlarında gerekli sürüş konforu ve emniyetini sağlamak amacıyla yapılan yüksek standartlı rijit üstyapılardır. Rijit (beton) kaplamalar, yeterli mukavemete sahip zeminler üzerine belirli bir kalınlıkta serilen granüler alt temel tabakası ile beraber donatısız, kısmen donatılı veya sürekli donatılı beton plaklardan meydana gelmektedir.
Esnek kaplamalar, taşıtlar için gerekli performansa (sürüş konforu ve emniyeti) ve taşıtların yarattığı gerilmelere karşı yeterince stabiliteye sahip olacak şekilde farklı özelliklere sahip tabakalardan imal edilen çok tabakalı esnek yapılardır. Esnek kaplamalar genel olarak düşük standartlı ve yüksek standartlı kaplamalar olarak iki kısma ayrılmaktadır. Düşük standartlı kaplamalar da sathi kaplamalar, makadam temeller (veya yollar) ve koruyucu satıh tabakalar olarak sınıflandırılır. Yüksek standartlı kaplamalar, bitümlü sıcak karışım (BSK) kaplamalardır.

Soruya Cevap Ver